Gebrek aan talent zit digitale transformatie in de weg

“Nieuwe technologieën zijn essentieel voor digitale transformatie. Maar voor een succesvolle transformatie zijn communicatie over de verandering en de juiste talenten nodig. Het is zorgwekkend dat meer dan een op de drie bedrijven niet voldoende bemand is om digitale transformatie te managen. Deze organisaties moeten nu concrete plannen gaan ontwikkelen als het gaat om het investeren in talent. Zo kunnen zij vaststellen welke rollen essentieel zijn voor succes binnen hun branche. Vervolgens is het belangrijk om zowel nieuw talent te vinden en aan te trekken als om het huidige personeel te trainen.”

Volwassenheidsniveau digitale transformatie

Dit stelt zegt Antony Bourne, vice president global industry solutions van IFS, naar aanleiding van het “Digital Change Survey’. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de leverancier van enterprise-software om het volwassenheidsniveau van digitale transformatie in verschillende sectoren wereldwijd in kaart te brengen. Hiervoor nam onderzoeks- en contentbureau Raconteur Custom Publishing diepte-interviews af onder 750 beslissers in de sectoren olie- en gas, luchtvaart, bouw, productie en dienstverlening. In totaal zijn beslissers uit 16 landen geïnterviewd: Australië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, het Midden-Oosten, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De bereidheid om te investeren is groot

Bijna 90 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan te beschikken over ‘voldoende’ financiële middelen voor de digitale transformatie. Dat toont aan dat de bereidheid om te investeren groot is, en dat bedrijven hun business willen blijven ontwikkelen om concurrerend te blijven en te groeien. Internet of Things, enterprise resource planning en big data & analytics blijken de belangrijkste gebieden om in te investeren.

Combineren van technologieën en expertise

“Hieruit blijkt dat bedrijven het belang inzien van een focus op digitale transformatie”, aldus Bourne. “Om een organisatie te transformeren, zijn die nieuwe technologieën onmisbaar. Om succesvol te zijn en om concurrentievoordeel te bedingen, moeten bedrijven innovatieve technologieën toepassen en deze combineren met hun relevante branche-expertise. Want juist deze combinatie geeft digitale transformatie betekenis.”

Gebrek aan getalenteerde werknemers

Toch voelt meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven (34%) zich vanwege gebrek aan talent niet voldoende voorbereid op een digitale transformatie. Dit gebrek zit hem met name in de gebieden ‘business intelligence’ (40%) en ‘cybersecurity’ (39%). Andere probleemgebieden zijn ‘artificial intelligence & robotics’ (30%), ‘big data & analytics’ (24%) en ‘cloud’ (21%).

IoT-investeringen bieden uitstekende ROI

“Branche-investeringen in Internet of Things komen steeds vaker voor omdat ze een uitstekende return on investment bieden”, zegt Ralph Rio, vice president enterprise software van ARC Advisory Group. “Maar, zoals het onderzoek laat zien, kan een gebrek aan talent dit in de weg staan. Daarom werken IoT-gebruikers samen met bedrijven die toonaangevende IoT-oplossingen bieden.”

Grote verschillen tussen de branches

Op de vraag naar het volwassenheidsniveau van digitale transformatie, waarmee daadwerkelijke vooruitgang bedoeld wordt, geeft 31 procent van de respondenten aan dat zijn bedrijf zich op 1 schaal van 5, in het hoogste niveau bevindt. 44 procent van de respondenten in de luchtvaartindustrie geeft aan in staat te zijn om te profiteren van digitale transformatie. Dat maakt deze sector de meest progressieve. Daarop volgt de bouwsector, waarin 39 procent van de respondenten zegt dat zijn bedrijf voldoende voorbereid is op digitale transformatie. Daartegenover staat de olie- en gasbranche, waarin slechts 19 procent van de respondenten aangeeft hiervan te profiteren.

Concurrentie heeft positieve invloed

“De verschillende sectoren laten aanzienlijke verschillen zien in het niveau van digitale volwassenheid. De succesvolle digitalisering in de luchtvaartindustrie is te verklaren door de concurrerende aard van deze sector en de snelle ingebruikname van nieuwe technologieën, zoals voorspellend onderhoud en 3D-printen van nieuwe onderdelen”, duidt Bourne.

Drijfveren en obstakels voor digitale transformatie

43 procent van de respondenten noemt ‘efficiëntie van interne processen’ de belangrijkste stimulans voor digitale transformatie. Daarna worden het ‘versnellen van innovatie’ (29%) en ‘groeimogelijkheden in nieuwe markten’ (28%) genoemd als de belangrijkste drijfveren. Ondanks praktische en technische moeilijkheden van digitale transformatie, is de menselijke kant het belangrijkste obstakel voor verandering: 42 procent noemt ‘weerstand tegen verandering’ het grootste probleem. Daaropvolgend zijn ‘problemen met en zorgen over security’ (39%) en ‘gebrek aan het juiste organisatie- en bestuursmodel’ (38%) de meer concrete problemen die digitale transformatie in de weg staan.

De meest disruptieve technologieën

Op de vraag welke technologieën het meest disruptief zullen zijn, staat ‘big data’ bovenaan met een score van 7,2 op een schaal van 10. Op de tweede plek staat ‘automation’ (7,0), gevolgd door ‘Internet of Things’ (6,6).

Bron: CustomerTalk

Zorgeloos ondernemen

Wij ontzorgen u volledig en geven persoonlijke hulp op het gebied van HR.

Wij ondersteunen u met:

Bij ons staat u als klant centraal en bieden wij persoonlijke aandacht.

adviesgesprek

Wij helpen graag

Bent u op zoek naar ondersteuning bij personeelszaken in welke vorm dan ook? Vul hier uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Natuurlijk kunt u ook bellen 088 730 71 00 of mailen support@personeelspecialisten.nl