Met de invoering van de WAB, is het ontslagrecht versoepeld. voorheen moest een werkgever volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Tegenwoordig is er sprake van ontslag op cumulatiegrond. Dit geeft een rechter de mogelijkheid om ontslaggronden te combineren, bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren. Als de cumulatiegrond van toepassing is dan kan de werknemer een hogere transitievergoeding krijgen.

Menu