De ketenbepaling houdt in dat er 3 contracten in 3 jaar aangegaan kunnen worden voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden (voorheen waren dit 3 contracten in 2 jaar). Voor uitzenden mag er de eerste 78 gewerkte weken een onbeperkt aantal contracten aangeboden worden, daarna kunnen er nog eens  6 contracten in 4 jaar aangeboden worden.

Een onderbreking van 6 maanden is nodig voordat deze keten opnieuw kan starten. In de wet is opgenomen dat bij cao afgeweken kan worden en teruggebracht naar 3 maanden.

Menu