Op dit moment nemen payrollkrachten deel aan de pensioenregeling via StiPP wanneer er recht op pensioen ontstaat.

In de toekomst wordt er geregeld dat voor payrollkrachten een adequate pensioenregeling geldt. Hoe deze eruit komt te zien, wordt bij nadere wetgeving uitgewerkt.

Er wordt door de politiek bijvoorbeeld gesproken over een werkgeverspremie die tenminste gelijk is aan het Nederlands gemiddelde werkgeverspremie.

Menu