FAQ algemeen: antwoorden op veelgestelde vragen

We hebben een aantal handige algemene veelgestelde vragen (FAQ) en bijbehorende antwoorden voor jou op een rijtje gezet. Zo vind je makkelijk en snel het antwoord op je vragen. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij, geef het dan even door aan ons. We geven graag antwoord.

Heb je vragen over onze specifieke diensten, kijk dan bij de veelgestelde vragen per dienst:

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Personeel Specialisten is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Personeel Specialisten verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Personeel Specialisten ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Personeel Specialisten

a. Personeel Specialisten wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. Personeel Specialisten tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Personeel Specialisten is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van dit anti discriminatiebeleid op onze website en webportal;
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door een anti discriminatie sessie tijdens het werkoverleg;
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door bespreking hiervan tijdens het werkoverleg.

c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Met vele aspecten. Maar vooropgesteld; wat mooi dat je bedrijf/organisatie groeit. Dat geeft energie, nieuwe kansen, maar je wilt het wel goed geregeld hebben natuurlijk. Daar helpen wij je bij. Of je nu van nul naar één werknemer gaat of je bent op zoek naar de driehonderdste werknemer… dat maakt voor ons niet uit. Samen bekijken we wat er nodig is om alles op (strategisch en operationeel) personeelsgebied goed te regelen. Met als insteek tegen zo laag mogelijke kosten en tijdsinvestering voor jou, de beste oplossing voor je vraagstuk.

In onze blog ‘Oei ik groei’ lees je er meer over.

Hoe onderscheidt Personeel Specialisten zich van andere aanbieders? Die vraag krijgen wij vaker. Het antwoord is simpel… vooral door onze persoonlijke aanpak. Er zijn natuurlijk vele aanbieders, maar hoe kies je nou de voor jou beste optie? Die vraag beantwoorden wij door onze persoonlijke aanpak. Niets ‘op afstand’; altijd kennismaken, inzicht krijgen in de echte vraagstukken van de organisatie en daar ons advies op afgeven. En dat kan dus ook zijn dat het advies is dat een andere aanbieder beter past. Tegelijkertijd houden wij onze tarieven scherp in de gaten, want wij geloven sterk in een persoonlijke en op maat aanpak tegen concurrerende tarieven. Meer weten wat we voor jou bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wij werken voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in heel Nederland. Uiteraard vanwege onze ‘roots’ hebben we veel relaties in Zuid- en Midden-Nederland in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Zowel kleine, middelgrote als grote organisaties helpen wij met hun bedrijfsvoering op het gebied van personeelszaken. Onze jarenlange ervaring in uiteenlopende branches helpt ons enorm om in vele uiteenlopende situaties professioneel en persoonlijk te adviseren en om passende oplossingen te bieden voor de vraagstukken die bij onze klanten leven. Meer weten wat we voor jou bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wij werken vanuit onze thuisbasis in Roermond, Limburg. Maar we zijn actief in heel Nederland. Sterker nog, we gaan graag op bezoek bij onze klanten. Juist omdat je dan ziet wat er echt speelt als je op locatie bij de klant bent. En daarop zijn ons advies en onze diensten ook afgestemd. Wil je ons een keer komen bezoeken, dan ben je natuurlijk altijd bij ons op kantoor. Je kunt ons ook via andere kanalen bereiken, daarover vind je meer op onze contactpagina.

Wij zijn goed in personeelszaken. Wij regelen op dat vlak desgewenst alles voor onze klanten. Zie het maar als een ‘one stop shopping’ loket voor al je personeelsdiensten. Of het nu gaat over het werven en selecteren van nieuw personeel, het uitzenden, detacheren of payrolling of het verzorgen van alles op het vlak van personeels- en salarisadministratie. We zijn daar volop mee bezig en vol energie leveren wij uitstekende diensten op het gebied van personeelszaken.

Dat vinden wij niet alleen; dat vinden onze klanten gelukkig ook! Wij horen vaak dat wij passende en ‘simpele’ oplossingen bieden op het gebied van personeel. En met een persoonlijke en ‘no nonsense’ aanpak. Onze klanten ervaren onze diensten als praktisch, werkbaar en eenvoudig. En dat beschouwen wij als een groot compliment. De materie is vaak complex en volop in beweging. En als wij dan oplossingen kunnen aanbieden die simpelweg doen wat ze moeten doen en dat tegen fatsoenlijke tarieven, dan krijgen wij daar energie van. Overigens werken wij zowel voor werkgevers als voor intermediairs. Beiden waarderen onze persoonlijke aanpak, heldere werkwijze en passende oplossingen op het gebied van personeelszaken. En daar zijn we eigenlijk best trots op! Wil je weten of onze aanpak ook voor jouw bedrijf of organisatie werkt? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wij zijn gestart als Payroll Specialisten en van oudsher zijn wij erg sterk in payrolling voor bedrijven en organisaties. Onze klanten vroegen echter steeds vaker andere maatwerk oplossingen inzake personeel. Zo zijn we de diensten werving en selectie gaan doen om de juiste mensen voor de juiste functies in de juiste bedrijven en organisaties te vinden. Wij zijn sterk in recruitment en zijn vooral in de wereld van finance, hr en sales. Maar voor recruitment in andere branches zijn we ook zeker te porren!

Als je werving en selectie noemt, dan is het niet zo’n grote stap om complete oplossingen voor de flexibele schil van personeel te noemen. Uitzenden en detacheren waren de volgende diensten die wij gingen aanbieden. En niet onverdienstelijk. Al snel nam het aantal uitzendkrachten en gedetacheerden toe. Inmiddels werken er vele goede professionals in uiteenlopende bedrijven vanuit Personeel Specialisten. Hierin werken we overigens nauw samen met ons grote netwerk van partners / intermediairs.

In de loop van de tijd zijn daar ook allerlei diensten op het gebied van personeelsmanagement bijgekomen. Denk aan personeels- & salarisadministratie en recruitment bijgekomen. We bieden een compleet pakket aan personeelsdiensten. Hierin werken we ook samen met specialisten binnen ons uitgebreide netwerk. Altijd via ons als vast aanspreekpunt. Wel zo handig dus voor onze klanten! Je kan op één plek alle expertise vinden. En dus alles op het gebied van personeel uitstekend voor elkaar hebben.

Wil je meer weten over ons? Neem gerust contact op. We staan je graag te woord!

P.S. Wist je trouwens dat wij ook op LinkedIn te vinden zijn? Je vindt onze bedrijfspagina met allerlei nieuws ook op dit social media.

 

Menu