FAQ over Uitzenden & Payrolling

De antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ over Uitzenden & Payrolling) overzichtelijk op een rij. Je vindt het op deze pagina.

De arbeidsmarkt is volop in beweging en is complexer dan ooit. In deze wereld weet jij de koers te bepalen en weet je de juiste mensen aan te nemen en te behouden. Een flexibele schil is hierin onmisbaar om te groeien, om pieken in de productiviteit op te vangen en om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Wij adviseren je hier in, zodat jij je bezig kunt houden met andere zaken. Stel ons je vragen en wij gaan aan de slag. De veelgestelde vragen (FAQ over Uitzenden & Payrolling) hebben we hieronder al voor je verzameld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Laat het ons dan even weten. We zoeken het graag verder voor je uit.

Heb je vragen over de andere diensten van Personeel Specialisten, kijk dan bij de veelgestelde vragen per dienst:

Heb je een algemene vraag over Personeel Specialisten, dan vind je het antwoord mogelijk bij Algemeen.

Bij payrolling of uitzenden geeft de opdrachtgever de verplichtingen van het werkgeverschap uit handen. Het payrollbedrijf of de uitzendonderneming is verantwoordelijk voor het juridisch werkgeverschap en de salarisadministratie. De werknemer is dan in dienst van het payrollbedrijf of de uitzendonderneming, maar wordt tewerkgesteld bij een inlenende partij.

Het payrollbedrijf of de uitzendonderneming is juridisch werkgever, echter de inlenende partij is verantwoordelijk voor leiding en toezicht op de werkplek.

 

Voor inlenende bedrijven hebben payrolling/uitzenden diverse voordelen:

Geen administratie

Inlenende bedrijven maken gebruik van de diensten van het payrollbedrijf of het uitzendbureau om de complexe personeels- en salarisadministratie niet zelf te hoeven doen.

De inlener draagt niet de volledige risico’s van het werkgeverschap

De kosten om een medewerker in te lenen zijn vooraf duidelijk afgesproken.

Flexibiliteit

Inlenende bedrijven kunnen gebruik maken van meer flexibiliteit bij uitzendkrachten. Bij Payrollkrachten gelden hiervoor andere regels sinds de invoering van de WAB per 1 januari 2020.

 

De op 1 januari 2020 ingevoerde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) creëert een groter contrast tussen payroll en uitzenden.

De huidige definitie van payroll is: “het op basis van een overeenkomst (van opdracht) tussen de werkgever en de derde, waarbij van belang is te weten dat deze niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”.

Bij uitzenden wordt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht. De uitzendonderneming heeft een allocatiefunctie. Wanneer een werknemer niet door de werkgever is geworven én exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan is er sprake van payroll en niet van uitzenden.

De medewerkers kunnen ons bereiken op het algemeen nummer 088-7307100 of via de mail (support@personeelspecialisten.nl).

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA keurmerk beperkt het risico omtrent keten-en inlenersaansprakelijkheid. Payrollbedrijven die dit keurmerk voeren, worden tweemaal per jaar financieel en administratief streng gecontroleerd. De normen van dit keurmerk zijn vastgelegd in de nationale norm NEN 4400-1.

Personeel Specialisten is lid van de NBBU en hanteert dan ook de NBBU CAO voor uitzendkrachten.

Voor Payrollmedewerkers Is de gehanteerde CAO afhankelijk van de inlener waar ze actief zullen zijn.

Fase 1: week 0 – 26, uitzendbeding en geen loondoorbetalingsverplichting mogelijk, geen opbouw in pensioen
Fase 2: week 27 – 78, uitzendbeding en geen loondoorbetalingsverplichting mogelijk, opbouw basispensioen
Fase 3: week 79 – 286, geen uitzendbeding mogelijk en een loondoorbetalingsverplichting, maximaal 6 contracten mogelijk, opbouw pluspensioen
Fase 4: > 286 weken, contract voor onbepaalde tijd

Personeel Specialisten werkt met drie contractvormen:

  1. Met uitzendbeding: dit is mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken, er hoeft geen einddatum te worden afgesproken en het aantal te werken uren is heel flexibel.
  2. Zonder uitzendbeding en zonder loondoorbetalingsverplichting: dit is mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken, er wordt wel een einddatum afgesproken, maar het aantal te werken uren is nog steeds flexibel.
  3. Met loondoorbetalingsverplichting: verplicht na 78 gewerkte weken, maar ook al eerder mogelijk, er wordt een einddatum afgesproken en een vast aantal uren voor de medewerker.

Dit is afhankelijk van de contractvorm die wordt aangegaan met de medewerkers. Bij contracten zonder loondoorbetalingsverplichting (mogelijk in de eerste 78 gewerkte weken van een uitzendcontract) ligt het ziekterisico altijd bij Personeel Specialisten. Bij contracten met een loondoorbetalingsverplichting kan de keuze gemaakt worden het ziekterisico zelf te nemen of bij Personeel Specialisten neer te leggen. Uiteraard wordt de omrekeningsfactor hierop aangepast.

Afhankelijk van de contractvorm heeft de medewerker één of twee wachtdagen. Indien er een contract is aangegaan met een uitzendbeding eindigt het contract van rechtswege en valt de medewerker onder het UWV. Er zijn dan twee wachtdagen, 70% doorbetaling door het UWV en 20% aanvulling door Personeel Specialisten. Bij contracten zonder uitzendbeding is er sprake van één wachtdag en betalen wij de medewerker 90% van zijn salaris door gedurende de contractperiode.

Bij payrolling worden dezelfde wachtdagen en doorbetalingen gehanteerd, die van toepassing zijn bij de vaste werknemers van de inlener.

De medewerkers ontvangen pensioen volgens de regeling van Stipp. Voor de eerste 26 gewerkte weken geldt een wachttijd, daarna 52 weken basispensioen en vervolgens 4 jaar pluspensioen. Hiervan mag positief worden afgeweken door medewerkers direct pensioen te laten opbouwen volgens de basis- of plusregeling. Meer informatie is te vinden op de site van Stipp.

Het moment van uitbetalen is afhankelijk van je type dienstverband. Werk je op basis van variabele uren (oproep- of uitzendovereenkomst), dan worden alle uren die voor 10.00 s ochtends binnen zijn diezelfde werkdag verwerkt en uitbetaald. Afhankelijk van je bank staat je salaris vervolgens  dezelfde of de volgende werkdag op je bankrekening. Werk je op basis van vaste uren, dan betalen we eens per maand rond de 26e je salaris uit.

Personeel Specialisten is een erkend referent bij de IND en kan kennismigranten in dienst nemen. Hier zitten een aantal voorwaarden aan vast zoals bijvoorbeeld een vast minimum salaris.

Personeel Specialisten kan alleen medewerkers in dienst nemen die in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs, omdat hier de nationaliteit niet op staat vermeld. Meer informatie over identiteitsbewijzen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Personeel Specialisten heeft een handige en overzichtelijke webportal waar heel gemakkelijk een nieuwe plaatsing kan worden aangemeld. Je vult de contactgegevens van de medewerker in en de gegevens van de opdracht. Vervolgens vult de medewerker zijn gegevens aan en kunnen wij de overeenkomsten in orde maken. Deze kunnen ook weer heel makkelijk digitaal ondertekend worden op onze webportal. In slechts een paar stappen geregeld dus!

Je kunt payroll snel en eenvoudig inzetten. Wel maken we graag eerst even persoonlijk kennis om ook een passende oplossing te kunnen bieden. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak. We bespreken dan de voordelen en de stappen die we gaan zetten om payroll in te zetten. Overigens kan dat heel eenvoudig in een paar heldere stappen. Via onze webportal wijst zich dit eigenlijk vanzelf. En mocht je nog vragen hebben, dan helpen wij altijd. Met als resultaat een snelle en eenvoudige opstart!

Payrolling biedt een flexibele oplossing voor het inhuren van personeel. Via payrolling kan een werknemer 3 contracten in 3 jaar krijgen, waarna deze recht heeft op een vast contract. Als er sprake is van een payrollovereenkomst, dan heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, duur van de vakantie, het werken op feestdagen en bepalingen ten aanzien van zwangere werknemers, gelijke behandeling, en het voorkomen van discriminatie. Daarnaast kunnen deze arbeidsvoorwaarden zien op verlofregelingen, kinderopvangfaciliteiten en scholing.

Naast de flexibele contracten, kan via payrolling ook het ziekterisico bij de payrollorganisatie worden neergelegd. Payrolling is uitermate nuttig voor het inrichten van je flexibele schil om bijvoorbeeld sterke groei, seizoensinvloeden of schommelingen in personeelsbestand op te vangen.

Bij payrolling neemt de payrollorganisatie het juridisch werkgeverschap op zich. De medewerker komt bij de payrollorganisatie in dienst, maar gaat onder toezicht en leiding van de opdrachtgever werken. Je leest hier alles over op onze site.

Menu