FAQ Recruitment

Recruitment is actueel en essentieel! Ontwikkelingen gaan snel, de onderwerpen zijn divers en inhoudelijk verandert er continu van alles op dit gebied. Wij adviseren je hier in, zodat jij je bezig kunt houden met andere zaken. Stel ons je vragen en wij gaan aan de slag. De veelgestelde vragen (FAQ Recruitment) hebben we hieronder al voor je verzameld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Laat het ons dan even weten. We zoeken het graag verder voor je uit.

Heb je vragen over de andere diensten van Personeel Specialisten, kijk dan bij de veelgestelde vragen per dienst:

Heb je een algemene vraag over Personeel Specialisten, dan vind je het antwoord mogelijk bij Algemeen.

Wij maken het vinden van talent een stuk makkelijker voor jou als werkgever. Wij zijn zelf geen talent scouts, dat kun je zelf het beste. Al dan niet door gebruikmaking van een werving- en selectiebureau.

Wat wij goed doen, is jouw adviseren over én faciliteren in het werven van de juiste mensen voor in je team. Wij weten namelijk hoe je je als bedrijf aantrekkelijk neer zet als werkgever, hoe je vacatures interessant en aansprekend maakt en hoe je deze goed kunt uitzetten. Op die online plekken waar jouw potentiële collega zich bevindt.

Zo kunnen wij jou helpen met goede arbeidsmarktcommunicatie, het ‘branden‘ van jouw organisatie, het inzetten van de juiste media en het inrichten van de juiste wervingsprocessen om zo tot een hogere conversie te komen. De inzet van een handige tool ondersteunt jouw wervingsproces, zodat je slimmer en gerichter te werk kunt gaan. Overigens stoppen wij niet als de medewerker gevonden is. We helpen je met de hele ‘reis’ die jouw toekomstige en huidige medewerker aflegt, van begin tot exit. Lees meer op onze pagina over employee journey of neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.

Nieuwe online challenge… recruitment van personeel.

Het vinden van de juiste mensen is anno nu lastig genoeg. Er zijn weer meer vacatures en het invullen daarvan vraagt tijd, zorgvuldigheid en aandacht. Het opsporen, triggeren, enthousiasmeren en overhalen van de juiste kandidaten om toch echt op jouw vacature(s) te reageren, is een vak. En dat vak wordt meer een meer verweven met een ander vakgebied, namelijk (online) marketing. Bedrijven en organisaties die deze twee vakgebieden goed weten te combineren, zijn het meest succesvol. Hoe dat zit leggen we graag uit. Je leest hier meer over op onze pagina’s over job marketing, employer branding en recruitment. Het uitgangspunt is even simpel als complex: de hele reis die jouw (toekomstige en huidige) medewerkers maken als werknemer in jouw organisatie: employee journey.

Bij werving van personeel moet het totaalplaatje kloppen. Wij helpen je daar graag bij. In onze blog vertellen we er al meer over.

Jazeker, dat kan. Wij hebben een slimme oplossing voor alles rondom het werven van nieuw personeel: recruitment nieuwe stijl. Hiermee regel je alles rondom het werven van personeel op een slimme en handige manier. Alles voor je vacatures, het uitzetten via diverse media en de online communicatie met kandidaten. Maar ook het uploaden van kandidaatgegevens en cv’s, automatische bevestigingen en updates. En ook een handige selectietool waar verschillende mensen de kandidaten kunnen beoordelen en advies en ondersteuning op het gebied van job marketing en employer branding.

Kortom, heel uitgebreid als dat nodig is en altijd praktisch en resultaatgericht. Je zet datgene in wat je zelf nodig hebt en je kunt altijd eenvoudig uitbreiden op het moment dat dit voor jou zinvol is. Onze tool kan nog veel meer, maar daarover lichten we je ook graag in tijdens een persoonlijk gesprek. Interesse? Neem contact op met ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Hippe term, maar het is feitelijk de hele ‘reis’ die jouw toekomstige en huidige medewerkers afleggen in jouw organisatie tijdens het traject van vacatures uitzetten, reageren, solliciteren, in dienst treden, werkzaam zijn en uiteindelijk afscheid nemen. Dat hele traject (dus met de exitfase!) is de employee journey. Op onze site lees je hier alles over.

Dat hangt af van je situatie. De ene keer levert het (sneller en voordeliger) de juiste kandidaat op voor de vacature die je maar moeilijk ingevuld kreeg met de juiste kandidaat. De andere keer scheelt het enorm veel werk in de hele afhandeling van de tientallen (honderden…?) reacties die je op je vacatures krijgt. Voorop staat dat een gestructureerde aanpak van talent management veel voordelen biedt. Op onze site vind je er alles over. Maar we zetten het hier ook alvast op een rijtje:

Jouw voordelen

 • Snel en gericht op zoek naar en in contact met jouw toekomstige teamleden
 • Professionele en aansprekende exposure voor jouw bedrijf
 • Tijd besparen door inzet slimme tools
 • Lagere kosten en hogere kans op juiste match
 • Eigentijdse en resultaatgerichte inzet van job marketing
 • Optimale exposure bij jouw focus groep (employer branding)

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Personeel Specialisten is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Personeel Specialisten verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Personeel Specialisten ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
  a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Personeel Specialisten

a. Personeel Specialisten wijst iedere vorm van discriminatie af.

b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

c. Personeel Specialisten tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen door de medewerkers

a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen.

c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de heer A.F.M.M. Eijssen.

4. Verantwoordelijkheden van werkgever

Personeel Specialisten is verantwoordelijk voor:

a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van dit anti discriminatiebeleid op onze website en webportal;
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door een anti discriminatie sessie tijdens het werkoverleg;
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door bespreking hiervan tijdens het werkoverleg.

c. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Met vele aspecten. Maar vooropgesteld; wat mooi dat je bedrijf/organisatie groeit. Dat geeft energie, nieuwe kansen, maar je wilt het wel goed geregeld hebben natuurlijk. Daar helpen wij je bij. Of je nu van nul naar één werknemer gaat of je bent op zoek naar de driehonderdste werknemer… dat maakt voor ons niet uit. Samen bekijken we wat er nodig is om alles op (strategisch en operationeel) personeelsgebied goed te regelen. Met als insteek tegen zo laag mogelijke kosten en tijdsinvestering voor jou, de beste oplossing voor je vraagstuk.

In onze blog ‘Oei ik groei’ lees je er meer over.

Menu